Małopolskie Centrum Ekologiczne

+48 533 308 413 mce@mce.net.pl

CERTYFIKATY

…mamy na to dowód!

Z wielką satysfakcją możemy Państwa poinformować, iż produkowane przez nas kotły zostały

wyróżnione szeregiem certyfikatów takich instytucji jak: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w

Zabrzu, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Urząd Dozoru Technicznego w Warszawie czy

Instytut Badań Inżynieryjnych w Brnie. Wszystko to, aby mieli państwo pewność o w pełni

ekologicznych i ekonomicznych fundamentach naszej przyszłej współpracy.